O Autorze

Studentka I roku II stopnia stosunków międzynarodowych ze specjalnością gospodarka światowa i biznes międzynarodowy na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła prawo europejskie z tytułem licencjata w 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji, również na UAM. Interesuje się polityką i aktualnymi wydarzeniami oraz prawem międzynarodowym. W wolnym czasie ogląda amerykańskie seriale i stara się gotować dania na miarę Masterchefa.